La Cursa del Llop

L'entitat

 • Dades identificatives
  Nom: Associació Cultural i Esportiva de la Cursa del Llop
  Domicili: rambla Ferran d'Aragó, 22
  Població: 43500 Tortosa
  Tel. 607841166
  e-mail: cursadelllop@gmail.com
  web: www.cursadelllop.com nif: G43606672
 • Extracte dels estatuts
  Article 2on
  Els fins de l'associació són el foment, el desenvolupament i la pràctica
  continuada de l'activitat física i esportiva i la promoció i la defensa
  de la cultura, a través de la promoció i participació en activitats culturals,
  esportives i de lleure, del suport a les entitats associades i de qualsevol
  altre mitjà lícit per als fins esmentats.

  En queda exclòs tot ànim de lucre.
 • Secció Esportiva
  Adreça: rambla Ferran d'Aragó, 22
  e-mail: cursadelllop@gmail.com
  Adscrita al Registre d'Entitats Esportives de Catalunya.
 • Adderida a l'ACEO (Assoc. Coord. d'Entitats i Organitzadors d'activitats culturals i esportives de les Terres de l'Ebre)